Liam vann Vårturnerningen

Trots förlust mot Anders Kvarby i sista ronden så höll Liam Simpson undan och vann Vårturneringen med 4/5, på samma poäng men med bättre kvalitetspoäng än just Anders Kvarby som slutade tvåa. Feras Alharash och Jens Lejhall spelade remi sista ronden och hamnade på 3½/5, där Feras drog längsta strået i särskiljningen och hamnade på tredjeplatsen.

Stort grattis till Liam som nog är mycket nöjd med prestationsrankingen på 2198 och rankinguppgången +54!

Slutresultat Vårturneringen

Lottning rond 5 Vårturneringen

Safian Haj Mohammed vann det uppskjutna partiet mot Johannes Lappas Lönnermark och därmed har rond 4 spelats klart. Inför sista ronden leder Liam Simpson på 4/4 medan Feras Alharash, Jens Lejhall och Anders Kvarby delar på andraplatsen på 3/4.

Lottning rond 5 Vårturneringen

Resultat rond 4 Vårturneringen

Årsmöte 2024

Tid: 20 mars 2024 kl. 17:30

Plats: Taubegatan 7

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av justeringsmän
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föregående protokoll
 6. Verksamheten 2023
  (a) Verksamhetsberättelse
  (b) Resultat- och balansräkning
  (c) Revisionsberättelse
  (d) Beslut om ansvarsfrihet
 7. Budget för 2024
 8. Medlemsavgifter 2024
 9. Val
  (a) Val av Vice Ordförande 2 år
  (b) Val av Kassör 2 år
  (c) Val av Revisor 2 år
  (d) Val av Ledamot 2 år
  (e) Val av två Valberedare 1 år
  (f) Val av två Styrelsesuppleanter 1 år
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande