Årsmöte 2024

Tid: 20 mars 2024 kl. 17:30

Plats: Taubegatan 7

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av justeringsmän
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föregående protokoll
 6. Verksamheten 2023
  (a) Verksamhetsberättelse
  (b) Resultat- och balansräkning
  (c) Revisionsberättelse
  (d) Beslut om ansvarsfrihet
 7. Budget för 2024
 8. Medlemsavgifter 2024
 9. Val
  (a) Val av Vice Ordförande 2 år
  (b) Val av Kassör 2 år
  (c) Val av Revisor 2 år
  (d) Val av Ledamot 2 år
  (e) Val av två Valberedare 1 år
  (f) Val av två Styrelsesuppleanter 1 år
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Ingvar vann tredje snabbschacket!

Vårens tredje snabbschacksturnering spelades i går med 16 deltagare. Kul att det tillkommer spelare. Vann gjorde Ingvar Andreasson på 4,5 poäng (av 5). Klas Fors tvåa på 4,0 poäng och tredjeplatsen delade mellan Mikael Gilljam och Jens Lejhall på 3,5 poäng.

Nästa vecka spelar vi tredje ronden av vårturneringen. Lottning sker efter att det uppskjutna partiet mellan Feras och Görkem spelats i morgon fredag.

https://resultat.schack.se/ShowTournamentServlet?id=13699