Ungdomsschack

Schackträning för ungdomar bedrivs på följande platser:

Taubegatan 7 (klubblokal)

Onsdagar från kl 17.30 till 18.30. Ledare: Patrik N och Mårten H.

Sandarnaskolan

Fredagar från kl 14.30 till ca 16.00. Ledare: Börje C, Claes N, Mårten H och ibland Klas F.

Nytt: Biblioteket på Opaltorget

Måndagar 15:30 – 16:30. Biblioteket är öppet för barn under 13 år. Ledare: Mårten H.

Schack hälsningar

Börje Carlsson/MSS
0706 69 89 99