Ungdomsschack

Hej ungdomar och föräldrar!

Vi har ungdomsschack varje fredagseftermiddag med start 14.30 på Sannaskolan. Som komplement kommer vi att erbjuda en möjlighet att förkovra sig i schack.

Nytt tillfälle: Onsdagar från kl 17.30.
Då finns träningsmöjlighet på klubblokalen Taubegatan (Länkarnas Hus).

Schack hälsningar

Börje Carlsson/MSS
0706 69 89 99